Jezus

Baird T. Spalding je bil preprost človek s preprostimi življenjskimi navadami. Bil je nadvse prijazen in je s svojim celim bitjem izžareval izredno plemenitost. Globoko se je zavzel za vsakogar, ki ga je poznal. Pripravljen je bil prepotovati tisoč kilometrov, da bi pomagal prijatelju. Njegovo življenje je bilo nenehno potovanje. Njegove izkušnje in znanje so bile izjemne. Bil je na tekočem z dogajanji po vsem svetu. V razgovoru z njim je cel svet izgledal zelo majhen. Njegovo resnično življensko poslanstvo je bilo pisanje knjig “Life and Teaching of the Masters of the Far East”. Ko je leta 1924 (trideset let po doživetjih z Jezusom in Mojstri) izšla njegova prva knjiga, se je rodila Nova Doba duhovnega razumevanja. Ta knjiga je naznanila nove duhovne predstave in Baird T. Spalding je prispeval k razsvetljenju človeštva več kot kdorkoli drug v tistem času. Postal je legenda v krogih metafizikov in iskalcev Resnice. Igral je pomembno vlogo pri predstavitvi védenja zahodnemu svetu, da obstajajo Mojstri oziroma Starejši Bratje, ki pomagajo človeštvu in ga vodijo. Neskončno število pisem, ki so tekom let prispela iz vseh koncev sveta, potrjujejo velikansko pomoč, ki jo nudijo sporočila v teh knjigah, ki so prevedene v številne jezike in v milijonskem številu krožijo po svetu.

Obstaja očitna podobnost med življenjem in nauki Jezusa iz Nazareta ter življenjem in nauki teh Mojstrov, kot so to nedvoumno dokazali s svojim vsakodnevnim življenjem. Smatralo se je za nemogoče, da si človek vse, kar potrebuje za vsakodnevno življenje, priskrbi neposredno iz Univerzuma, da premaga smrt in da dela razne tako imenovane čudeže, kot jih je delal Jezus, ko je bil na Zemlji. Mojstri so dokazali, da je vse to del njihovega vsakodnevnega življenja. Vse, kar potrebujejo za svoje vsakodnevne potrebe, si priskrbijo neposredno iz Univerzuma, vključno s hrano, obleko in denarjem. Oni so v tolikšni meri premagali smrt, da mnogi med njimi sedaj živijo že preko petsto let.

Mojstri sprejemajo, da je Buda pokazal Pot do Razsvetljenja, in da je Kristus to Razsvetljenje oziroma stanje zavesti, ki ga vsi iščemo – Kristusova Luč vsakega posameznika, zatorej Luč vsakega otroka, ki je rojen v svet.

 “To je Božično jutro. Za vas je to tako imenovani dan, ko se je rodil Jezus iz Nazareta, Kristus. Vi verjamete, da je on, kot vam je bilo to predstavljeno, prišel za odpuščanje grehov. Imate ga za Velikega Posrednika med vami in na videz strogim in včasih jeznim Bogom, ki sedi nekje v tako imenovanih Nebesih, ki so kdo ve kje, morda le v človeški zavesti. Vi mislite, da lahko dosežete Boga le preko Njegovega manj strogega in bolj ljubečega Sina, velikega in veličastnega Enega, ki ga vsi imenujemo Blagoslovljeni in katerega prihod v ta svet danes praznujemo. Nam pa ta dan pomeni veliko več. Nam ne pomeni le prihoda Jezusa Kristusa v ta svet, ampak tudi rojstvo, ki predstavlja rojstvo Kristusa v vsaki človeški zavesti. Ta Božični dan pomeni rojstvo Velikega Mojstra in Učitelja, Velikega Osvoboditelja človeštva iz materialne ujetosti in omejenosti. Vemo, da je ta velika duša prišla v ta svet zato, da na široko pokaže pot k resničnemu Bogu, Velikemu Vsemogočnemu, Vseprisotnemu, Vsevednemu Enemu; da je Bog vsa Dobrota, vsa Modrost, vsa Resnica, Vse v Vsem. Ta Veliki Mojster, ki je na današnji dan prišel v ta svet, je bil poslan, da vsem pokaže, da Bog ne prebiva le zunaj nas, temveč tudi znotraj nas; da ni nikoli, niti ne more biti, ločen od nas ali od katerekoli Svoje stvaritve; da je On vedno pravičen in ljubeči Bog; da je On vse kar obstaja; da pozna vse stvari; vse ve in je vsa Resnica. Tudi če bi imel razumevanje vsega človeštva, bi vam ne mogel povedati, niti na najbolj skromen način, kaj nam to Sveto Rojstvo pomeni.

Popolnoma smo prepričani in upam, da boste tudi vi spoznali, da je ta Veliki Mojster in Učitelj prišel k nam, da bi lahko imeli večje razumevanje življenja tukaj na Zemlji; da so vse smrtne omejitve le človeške stvaritve in nič drugega. Vemo, da je ta največji od vseh učiteljev prišel, da vsem pokaže, da je Kristus, ki je v njemu in skozi katerega je delal Svoja velika dela, isti Kristus, ki živi v vseh nas in v vsem človeštvu; da lahko, z izvrševanjem Njegovih naukov, delamo ista dela, kot jih je on, in še večja kot ta. (Jn 14:12) Verjamemo, da je Jezus prišel vsem pokazat, da je Bog eden, veliki in edini Vzrok vseh stvari, da je Bog vse.

Naslednja velika resnica, ki mora biti razodeta skozi to zavest, je, da je vsakdo kot zamisel božanskega uma, ohranjen v temu umu kot popolna ideja. Nihče od nas ne more spočeti samega sebe. Bili smo popolnoma spočeti – zamišljeni, zato smo vedno ohranjani v popolnem umu Boga kot popolna bitja. Z zavestnim spoznanjem tega lahko vzpostavimo stik z Božanskim umom in si tako ponovno izmislimo to, kar si je Bog že izmislil za nas. To je tisto, kar je Jezus imenoval “ponovno rojen”. To je veliko darilo, ki nam ga da tišina. Ker ko smo povezani z Božjim umom, lahko mislimo z Božjim umom in poznamo same sebe takšne, kot smo v resnici, in ne takšne, kot mislimo, da smo. Z Božjim umom se povežemo skozi resnične misli in tako izrazimo resničnost, medtem ko smo v preteklosti (skozi neresnične misli) izražali neresnico. Toda ne glede na to, ali je telo popolno ali nepopolno, je bitje v njem popolna Božja moč, snov in inteligenca. Ne želimo spremeniti bitja v telesu, ampak telo, ki ga je bitje prevzelo. To mora biti storjeno s prenovo uma oziroma s spremembo od nepopolne k popolni zamisli, od človeškega razmišljanja k božanskemu. Kako pomembno je torej, da najdemo Boga, da se povežemo z Njim, da smo Eno z Njim in da Ga izrazimo. Prav tako je pomembna tišina oziroma utišanje osebnega uma, da lahko Božji um v vsem svojem sijaju razsvetli zavest. Ko se to zgodi, lahko razumemo, kako “sonce pravičnosti” vzide in na svojih krilih prinese ozdravljenje. Božji um preplavi zavest, kot sončni žarki razsvetlijo temno sobo. Vlitje Univerzalnega Uma v osebni um je kot vstop prostranosti zunanjega zraka v nečistost tega, kar je bilo dolgo zaprto v nekem prostoru. To je edinstveno in vrhovno. Spoznamo, da smo zgradili le en tempelj – Tempelj Živega Boga, ki je zlitje večjega z manjšim, zaradi česar manjše postane eno z večjim. Nečistost je nastala z ločitvijo manjšega od večjega. Čistost nastane z njuno združitvijo tako, da nič več ne obstaja večje in manjše, ampak le še dobro, celo, čisti zrak. Na ta način moramo vedeti, da je Bog Eden in da so vse stvari vidne in nevidne Eno z Njim. Ločenost od Njega je tisto, kar ustvarja greh, bolezen, bedo in smrt. Združenost z Njim pa povzroča, da nekdo postane celovito Bitje, da postane zavesten celega bitja.

Ločenost od enosti je spuščanje angelov po lestvi zavesti. Vrnitev v enost je dvig angelov po lestvi. Spuščanje je dobro, ker enost tako postane izražena v različnosti, toda v različnosti ni potrebna predstava o ločenosti. To, kar je različno, je bilo napačno razumljeno zaradi osebnega, zunanjega stališča kot ločenost. Veliko delo za vsako dušo je, da dvigne osebno stališče do takšne višine v zavesti, da postane eno s celoto. Ko se lahko vsi soglasno srečamo na enem mestu, na mestu v zavesti, kjer razumemo, da imajo vse vidne in nevidne stvari svoj izvor v enem Bogu, tedaj stojimo na Gori Preobrazbe (Spremenitve) (Mt 17:1-9). Najprej vidimo Kristusa (moč v sebi, s katero spoznamo Boga) in z njim Mojzesa in Elijo (zakon in prerokbo). Dano nam je razumeti nesmrtnost človeka in spoznanje, da se božansko nikoli ne izgubi, da je Božanski človek nesmrten, večen. Potem Mojzes (zakon) in Elija (prerokba) izgineta. In Kristus stoji sam vrhoven in mi spoznamo, da moramo zgraditi le en tempelj – Tempelj Živega Boga znotraj sebe samih. Potem Sveti Duh izpolni zavest in čutne iluzije o grehu, bolezni, bedi in smrti izginejo. To je velik namen tišine.

Jezusov Govor:

JAZ SEM Luč, Pot in Resnica ‘I AM’ the Light, the Way and the Truth je Božični zvon, ki še vedno odzvanja skozi vse Kozmične dejavnosti. V razumevanju pomena in moči Besede JAZ SEM boste spoznali Čarobni krog, znotraj katerega se lahko gibljete nedotaknjeni od človeških neskladnih stvaritev. Ni dovolj samo poznati Božjo Prisotnost JAZ SEM, temveč jo morate praktično uporabiti tudi v najpreprostejših stvareh. Ko se naučite uporabljati JAZ SEM za reševanje svojih problemov oziroma izpolnitev svojih želja, začne vaše zaupanje vedno bolj rasti in vaši dosežki so vedno večji.

Vedno vam mora biti jasno, da je le v Veliki tišini oziroma utišanju vsega zunanjega dejavna Notranja moč. Tako lahko opravljate vedno večja in večja dela. In kmalu ugotovite, da že samo, če pomislite na ta mogočni Vir JAZ SEM, občutite naraščanje Življenske moči in modrosti. Skozi življenje greste z občutkom Mojstrstva in nekega dne se bodo zanesljivo široko odprla Vrata, skozi katera boste stopili iz svojih lastno ustvarjenih omejitev v brezmejnost svoje resnične Svobode...

 

 

 

 


 

Znanje o "Jaz sem" je zaokroženo v sedmih knjigah:

1. “ŽIVLJENJE IN NAUKI MOJSTROV VNEBOVZETJA”

2. “JAZ SEM, KI SEM” 1. - 6. del (Izbrani nauki Saint Germaina in drugih Vnebovzetih Mojstrov)

Naročila knjig:
www.jazsem.net
telefon: 031 554 790

DOMOV

 JAZ SEM

 

Ti spisi razodevajo Božjo moč, njeno aktiviranje in uporabo. Svetujem jih tistim, ki so se pripravljeni resno obračati k Bogu in z uresničevanjem Njegovih zakonov celostno očistiti svojo podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo tega, kar tu piše, v posamezniku in njegovem svetu Božje moči dejavnejše. Kdor v skladu s to povečano Dejavnostjo ni pripravljen spremeniti svojega življenja v Božje zakonito življenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi (dušno ali fizično).

Uporaba te Moči je izključna odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti svojih občutkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija sproži ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo dobrobit vsega Življenja – človeškega, živalskega, rastlinskega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega – kajti vse je Bog in največja in prva zapoved se glasi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem!« (Mt. 22:38-39)

»Najvišja zapoved Večnosti je: »Bodite popolni, kot je vaš Oče v Nebesih popoln.« (Mt 5:48) Življenje vas bo vedno znova in znova vračalo v človeško utelešenje, dokler ne izpolnite te Vrhovne zapovedi Življenja. Ko jo udejanjimo, zaživimo ustvarjalno in smo nesmrtni.

Tekom sedanje širitve Luči po Zemlji je nujno, da ohranite železni nadzor nad svojimi občutki, mislimi in besedami, če se želite izogniti stalnim stiskam in izgubam v sebi in svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je zdaj.«

Saint Germain

To opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posvečeno, zato ga tako tudi sprejmite in uporabite.

 

 

Zdravljenje s Svetlobo in psihoterapevtsko svetovanje.   Kvalitetno in poceni lektoriranje diplomskih nalog. Pri lektoriranju brezplačen prevod povzetka diplomske naloge.   MMS – čudežni mineral