Resnično materinstvo in očetovstvo

Marija, Jezusova mati

 

Ljubljeni otroci Luči na Zemlji! Zakaj vam ne bi spregovorila? Ali ste Me postavili tako daleč, da vam ne bi mogla povedati, kako zelo vas ljubim? Prepričana sem, da niste. Zdaj smo se Mi zelo približali zunanjemu svetu ljudi, ker je današnja potreba po tem zelo velika.

Zemlja nujno potrebuje pomoč, prav kot jo je v času Mojega in Jezusovega služenja v zunanjem svetu. Še vedno mislim o Njem kot o svojem ljubljenem Sinu. Saj veste, me matere smo čudna bitja, ali ne? Navidez nikoli ne pozabimo svojega čudovitega materinstva. To je zares nekaj čudovitega. Vendar bo še veliko čudovitejši tisti dan, ko bo na Zemlji znova prišlo do resničnega materinstva in očetovstva, ko se bodo telesa ustvarjala s projekcijo Svetlobnih Žarkov.

Ljubljeni Moji prijatelji že od nekdaj, zdaj vstopamo v večno Popolnost, za katero smo si iskreno prizadevali skozi stoletja. Mnogokrat je izgledalo že brezupno zaradi zatemnitve Luči v človeštvu. O tem ni nobenega dvoma. Celo Mi iz Vnebovzetega območja smo zaradi šibke Luči v človeštvu mislili in se spraševali, kako dolgo bo treba za zadostno prebuditev človeštva, da se mu lahko ponudi pomoč, kot se to dogaja zdaj.

Sem lahko danes le za eno uro Mati vas vseh? Veste, mame imajo moč, da izrazijo občutke svojemu otroku, otrokom včasih močneje kot očetje. Zato bodimo nocoj le za kratek čas Mati in otroci, ki se pogovarjamo iz srca v srce. Nekega dne, ne tako daleč, boste spoznali to veliko resničnost komuniciranja drug z drugim iz srca v srce preko občutkov tako jasno, kot se zdaj pogovarjate z besedami. Vsi Vnebovzeti Mojstri govorijo na ta način skozi občutke.

Pogosto uporabljamo besedne izraze, vendar to ni nujno potrebno. Čim imamo misel, postane obarvana in ta barva razodeva občutke. Misli dajo obliko, občutki pa barvo. To je tako naravno kot dihanje in popolnoma natančno. Ne more priti do napačnega razumevanja, kot se to dogaja pri besednem izražanju. Ko se pojavita neka barva in misel, veste, kaj pomeni. Vsaka oblika ima določeno misel za sabo.

Tako je danes v vašem svetu dejavnosti, ljubljeni. To se dogaja ves čas, in to zelo otipljivo. Stvari so lahko nevidne, vendar zelo otipljive. Tako je z mislimi in občutki. So popolnoma nevidni, a zelo otipljivi za vas.

Vedeti nekaj v svojem razumu je eno. A vedeti to v svojih občutkih in to ohranjati, je nekaj povsem drugega.

(str. 419–422)

Vse te Zakone, ki vas jih danes učimo, smo se učili tudi Mi v času našega služenja na Zemlji. Jezus jih je prejel od Velikega Božanskega Usmerjevalca. Nato je poučil Janeza in Mene. Ta navodila so naju usposobila, da sva Mu kmalu sledila v Vnebovzetje.

(str. 424)

 

Vsak mora biti svoboden! Zato je Saint Germain na začetku rekel, da je to Delo nemogoče organizirati ali oblikovati kakršenkoli odbor oziroma uporabiti neki sistem ureditve, kot je običaj v zunanjih dejavnosti sveta, npr. v cerkvah ipd., ker morajo ljudje biti svobodni! Usmerjeni morajo biti k svoji Prisotnosti! Prej ali slej jih bo ta Prisotnost nezmotljivo vodila in jim pokazala popolne stvari. To je edini način, da ljudje pridejo do točke, ko sami v sebi sprejemajo odločitve.

Ljubljeni, spomnite se, da vam je dana možnost uporabe Slike Božjega Jaza, možnost uporabe Vijoličnega Očiščevalnega Plamena in Stebra Luči, ki lahko okoli vas ustvari nepremagljivo Zaščito. In naj vam povem, ne potrebujete toliko zaščite pred nesrečami kot pred sugestijami zunanjega sveta. Če pokličete Prisotnost, da vas obda s Svojim nepremagljivim Stebrom Luči, se vašega sveta ne bo dotaknil noben zunanji vpliv, četudi bodo drugi zavestno projecirali določene stvari na vas. In to je zelo pomembno. Vidimo, kako blagoslovljeni ljudje bolj delujejo pod vplivi drugih kot pa iz svojih lastnih impulzov. Ne udejanjajo impulzov iz svoje lastne Mogočne Prisotnosti JAZ SEM zaradi starega zagona in navad, ki so jih nabrali skozi odvisnost od zunanjih stvari tekom stoletij. Zato ljubljeni, uporabite zdaj to razumevanje svoje Prisotnosti za svojo osvoboditev. Uporaba teh dejavnosti je tako preprosta, a vendar mogočna in močna. Sposobni ste se osvoboditi! Na tisoče jih je, ki to dejansko dosegajo! To je lepota tega Razumevanja – in ali si lahko zamislite Našo radost?

Obstaja oboje: materinstvo in očetovstvo Boga, Mogočne Prisotnosti JAZ SEM. To sta dva mogočna elementa, ki neprestano delujeta v svetu človeštva in seveda v vaših človeških telesih. Razum predstavlja očeta in srce mamo. Svet občutkov uporabljata oba. Srce reče razumu: »Če mi pustiš, da vladam, bodo vladali mir, harmonija in obilje; toda če ti prevzameš vajeti in boš vodil vse le na podlagi konceptov, ki jih sprejemaš iz zunanjega pojavnega sveta, potem boš naredil veliko napak. Srce kot dejavnost Prisotnosti v človeškem telesu ne dela napak.«

Ko usmerite pozornost k svoji Prisotnosti, vedite, da takrat delujejo Ljubezen, Modrost in Moč ter uravnotežajo vse. Če pustite, da deluje srce, ki je Prisotnost (ki komunicira z vami preko sveta občutkov in intuicije), boste kmalu dosegli nivo, ko boste glede vsakega notranjega impulza oziroma namiga popolnoma prepričani, od kod prihaja. Najprej morate poklicati dejavnost razlikovanja iz svojega Svetega Kristusovega Jaza. Pogosto ne boste vedeli, od kod prihaja neki impulz, ki ga zaznavate v sebi, dokler ne boste poklicali dejavnosti svoje Prisotnosti. Celo tedaj boste morda naredili kakšno napako. Prosim, naj vam to ne vzame poguma, če pride do tega. Le ko ste v celoti osvobojeni človeških omejitev, ste popolni. To je takrat, ko dosežete svoje Vnebovzetje. Zato ne bodite potrti, če občasno naredite kakšno napako pri klicanju dejavnosti svoje Prisotnosti. Recite:

Dovolj zdaj! Mogočna Prisotnost JAZ SEM, glej sem in pazi, da tega ne storim več!

Now, hold on! 'Mighty I AM Presence,' You stand Guard here and see that I do not do this again.

 

Na ta način boste kmalu odpravili vse napake.

(str. 428–431)

Vedeti morate, da morate biti na začetku razumevanja teh Zakonov močni in trdni, da izvržete iz svojega sveta vas neskladja, ki vam hočejo vtisniti svoje omejitve. Biti morate trdni in ne dopustiti, da bi imeli kakršnokoli mnenje o katerikoli osebi, situaciji, prostoru ali stvari. Samo neprestano usmerjajte svojo pozornost k Prisotnosti in ponavljajte:

Mogočna Prisotnost JAZ SEM, zanimam se le za izpopolnitev svojega sveta in nič drugega.

'Mighty I AM Presence,' there is nothing with which I am concerned except the perfecting of my world.

 

Ko gre nato vaše Izžarevanje naprej, bo vse, kar bo prišlo v stik z vašim svetom, hotelo prav tako imeti takšno Izžarevanje, ki so ga občutili v stiku z vami, ki je čudovito in krasno. Zato je, ljubljeni, vaša odgovornost, ko se družite z drugimi, zelo velika. Ali ne vidite tega? To je nekaj velikega, ker do te mere, s katero obdate to mogočno Energijo, ki teče iz vaše Prisotnosti, z neskladji, do te mere ste odgovorni za Njeno učinkovanje na druge.

Vsak ljubljeni učenec Luči naj si zapomni le eno, in sicer:

Delam le to, za kar sem poklican od svojega Očeta – svoje Mogočne Prisotnosti JAZ SEM.

I am about my Father’s Business – about the business of my 'Mighty I AM Presence.'

 

 

 

 


 

Znanje o "Jaz sem" je zaokroženo v sedmih knjigah:

1. “ŽIVLJENJE IN NAUKI MOJSTROV VNEBOVZETJA” 

2. “JAZ SEM, KI SEM” 1. - 6. del (Izbrani nauki Saint Germaina in drugih Vnebovzetih Mojstrov)

Naročila knjig:
www.jazsem.net
telefon: 031 554 790

DOMOV

 JAZ SEM

 

Ti spisi razodevajo Božjo moč, njeno aktiviranje in uporabo. Svetujem jih tistim, ki so se pripravljeni resno obračati k Bogu in z uresničevanjem Njegovih zakonov celostno očistiti svojo podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo tega, kar tu piše, v posamezniku in njegovem svetu Božje moči dejavnejše. Kdor v skladu s to povečano Dejavnostjo ni pripravljen spremeniti svojega življenja v Božje zakonito življenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi (dušno ali fizično).

Uporaba te Moči je izključna odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti svojih občutkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija sproži ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo dobrobit vsega Življenja – človeškega, živalskega, rastlinskega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega – kajti vse je Bog in največja in prva zapoved se glasi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem!« (Mt. 22:38-39)

»Najvišja zapoved Večnosti je: »Bodite popolni, kot je vaš Oče v Nebesih popoln.« (Mt 5:48) Življenje vas bo vedno znova in znova vračalo v človeško utelešenje, dokler ne izpolnite te Vrhovne zapovedi Življenja. Ko jo udejanjimo, zaživimo ustvarjalno in smo nesmrtni.

Tekom sedanje širitve Luči po Zemlji je nujno, da ohranite železni nadzor nad svojimi občutki, mislimi in besedami, če se želite izogniti stalnim stiskam in izgubam v sebi in svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je zdaj.«

Saint Germain

To opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posvečeno, zato ga tako tudi sprejmite in uporabite.

 

 

Zdravljenje s Svetlobo in psihoterapevtsko svetovanje.   Kvalitetno in poceni lektoriranje diplomskih nalog. Pri lektoriranju brezplačen prevod povzetka diplomske naloge.   MMS – čudežni mineral