DOMOV

2. SEZNAM VPRAŠANJ, KI SO NAM LAHKO V POMOČ PRI UREJANJU ODNOSOV:

  

Smo ljudje objekti ali subjekti? -

Kaj je narobe z odnosom?

Lahko drugega v kaj prisilim? Če to poskušam, kaj s tem dosežem?

Kdo je edina oseba, ki jo lahko nadzorujem?

 

1. Kaj hočem, želim?

Sem pripravljen še delati na odnosu? Kateri so razlogi za vztrajanje v odnosu?Kaj je dobrega v tem odnosu?

Koliko časa sem še pripravljen vlagati v odnos, če se nič meni pomembnega ne bo spremenilo?

Želim dolgoročno dober odnos s to osebo?

 

2. Kaj delam?

Zakaj si izbiram takšno vedenje do njega? Čemu to koristi oziroma škodi?

Kaj sem do sedaj naredil za dosego mojih ciljev, želja, pričakovanj?

Kaj imajo od mene drugi v tem trenutku, takšen kot sem? Ali drugi ve, kaj hočem; kaj dosežem, če to neprestano ponavljam?

Ali to kar delam, pomaga, da sem bližje ljudem, ki jih potrebujem? So moja vedenja in ravnanja izboljšala ali poslabšala odnos?

Sem dosegel cilj, zaradi katerega sem ta vedenja in ravnanja uporabljal?

a) Če sem, kaj se je zgodilo z najinim/našim odnosom in kako dolgo bo drugi zaradi najinega odnosa še pripravljen tako ravnati? Bi se lahko sam vedel tudi drugače?

Bi lahko sprejel, da drugi morda želenega ne bo več delal ali da se vedel drugače, kot jaz želim?

b) Če z vedenji in ravnanji namena nisem dosegel in ga verjetno tudi ne bom, zakaj ne bi s tem prenehal in odnosa prekinil ali začel izgrajevati odnos z vedenji, ki odnos izboljšujejo in/ali s pogajanji ter iskanjem rešitev? Lahko sprejmem pomanjkljivosti drugega? So pomanjkljivosti lahko v določenih okoliščinah tudi prednosti? Katerih okoliščinah?

Katera vedenja, ravnanja sem uporabljal v preteklosti, ko sva se še dobro razumela? Kaj ima več izgledov, da se situacija izboljša: če se dobro razumem z njim ali če se odtujujeva?

Ali me bo to, kar nameravam storiti, z ljudmi zbližalo ali razdvojilo? Je možno, da do te osebe uporabljam za odnos koristna vedenja kot do prijatelja (vsaj nekaj dni)?

 

3. Načrt

Kaj je drugemu pomembno, kako ga lahko razveselim? Ali vem, da drugemu pogosto niso pomembne enake stvari kot meni? Kaj je pomembno njemu?

Kaj načrtujem za danes?Kaj načrtujem za ta teden? Kaj lahko storim sam, ne glede na to, kaj bo storil drugi?

Si lahko izberem kakšno zadovoljujoče početje, aktivnost, ki nima nobene zveze s konfliktom, medtem ko čakam na njegovo razrešitev?

Mi kaj preprečuje, da bi preživel še nekaj lepih trenutkov s to osebo, potem pa odnos prekinil? Kakšni trenutki dajo boljše izglede za prihodnost najinega odnosa, lepi ali neprijetni?

Dober sedanji odnos lahko vodi v dober prihodnji odnos, slab odnos pa v slab prihodnji odnos ali nikakršen odnos.

DOMOV