Razsvetlenje

Nauk Vnebovzetih Mojstrov o JAZ SEM je resnični Življenjski nauk, ki vodi do Razsvetljenja ljudi. Dan je za vsesplošno dobrobit človeštva. Razumevanje velike ustvarjalne Besede Življenja JAZ SEM je velika Božja Moč, ki je ustvarila ta planet; je večni Zakon Življenja; je ravnotežje med vero in védenjem. Ko je nekdo poučen o Resnici o JAZ SEM, ki jo učijo Vnebovzeti Mojstri, ve, da je čaščenje Popolnosti najvišje poznavanje Življenja.

Mojstri sprejemajo, da je Buda pokazal Pot do Razsvetljenja, in da je Kristus to Razsvetljenje oziroma stanje zavesti, ki ga vsi iščemo – Kristusova Luč vsakega posameznika, zatorej Luč vsakega otroka, ki je rojen v svet.

Ne želimo spremeniti bitja v telesu, ampak telo, ki ga je bitje prevzelo. To mora biti storjeno s prenovo uma oziroma s spremembo od nepopolne k popolni zamisli, od človeškega razmišljanja k božanskemu. Kako pomembno je torej, da najdemo Boga, da se povežemo z Njim, da smo Eno z Njim in da Ga izrazimo. Prav tako je pomembna tišina oziroma utišanje osebnega uma, da lahko Božji um v vsem svojem sijaju razsvetli zavest. Ko se to zgodi, lahko razumemo, kako “sonce pravičnosti” vzide in na svojih krilih prinese ozdravljenje. Božji um preplavi zavest, kot sončni žarki razsvetlijo temno sobo. Vlitje Univerzalnega Uma v osebni um je kot vstop prostranosti zunanjega zraka v nečistost tega, kar je bilo dolgo zaprto v nekem prostoru. To je edinstveno in vrhovno. Spoznamo, da smo zgradili le en tempelj – Tempelj Živega Boga, ki je zlitje večjega z manjšim, zaradi česar manjše postane eno z večjim.

Ko ste utrujeni od bremen življenja, ko ste naveličani in hrepenite po domu, si lahko z opotekajočimi koraki utirate pot domov v Očetovo hišo. Ta pot lahko vodi po cesti grenkih izkušenj ali pa z radostnim opuščanjem vseh materialnih stvari. Ni važno, kako se doseže doseže to razumevanje ali znanje, ko ga dosežete, začnete neustavljivo napredovati proti končnemu cilju. Z vsakim korakom postajate močnejši in drznejši, dokler se ne nič več ne spotikate in ne oklevate. Gledate vase in v sebi isčete Razsvetljenje. Nato v svoji prebujeni zavesti spoznate, da je vaš dom tukaj. To je Božanska Vseprisotnost, v kateri vsi živimo, se gibljemo in imamo svoje bitje. Dihamo jo z vsakim dihom. Živimo jo z vsakim utripom srca.

Če nekdo na začetku nima uspeha, mora biti odločen in nadaljevati. To je trening volje, klic za samozaupanje, izraz vere, ki usmerja moč k idealu. Ideal nikoli ne bi bil dosežen brez te zavestne usmeritve moči, treninga volje. In kljub temu je lahko usodno za ideal, če ni volja prav tako idealna. Volja mora vsebovati iste lastnosti kot ideal, da služi. Če volja ne vsebuje želje po služenju, se moč, ki jo volja želi usmeriti, ne more sprostiti iz duše. Volja, da se ti služi, obrne tok življenjske energije proti tebi. Volja, da služiš, ohranja tok življenjske energije skozi tebe in te ohranja v žarenju. Služenje daje namen viziji, sprosti ljubezen v življenje. Če ljubezen teče skozi zavest, se odziva cel organizem; vsaka celica zaniha z ljubeznijo. Tedaj telo postane usklajeno; duša začne žareti; um se razsvetli; misli postanejo bistre, žive, določene; besede postanejo pozitivne, resnične, izgrajevalne; telo se obnovi, prečisti in pomladi; življenjske situacije se uredijo in vse stvari se postavijo na svoje mesto. JAZ SEM se izrazi skozi “jaz” in temu “jazu” ni več dopuščeno, da tlači JAZ SEM. Če telo ni poslušno Duhu, kako lahko potem izrazi Duha? Zavestni um mora hoteti in iskati Duha z namenom, da prejme moč Duha. Na ta način se posameznik uči, da je Duh ta, ki izpolni potrebo. Na noben način se mu ne more dati višji izraz, kot kadar se mu dopusti, da zapolni potrebo drugih. Kadar teče k drugim, se nam odpirajo vrata v shrambo Duha. “Jaz bom služil” je tisto, kar odpre neomejeno Božjo shrambo vsem in prinaša uresničenje duši.

Duša se vrne v Očetovo hišo, kakor hitro v sebi razvije voljo po služenju. Zapravljivi sin, ki začne služiti, postane slavljeni sin. (Lk 14:11-32)

Vedeti morate, da ste v resnici božanski in kot taki morate videti vse ljudi kot samega sebe. Vedeli boste, da obstajajo temna področja, ki jih morate preiti z lučjo, ki jo morate ponesti do največjih višin. In vaša duša bo zapela s hvaležnostjo, da lahko služi vsem ljudem. Dvignite se z radostnimi vzkliki navzgor in se združite z Bogom.

Zdaj veste, da ne morete zamenjati svojega življenja za življenja drugih, ali svoje čistosti za grehe drugih, kajti vsi so srečni svobodni duhovi v sebi in v Bogu ter od Boga. Veste, da jih lahko dosežete, medtem ko se oni med seboj ne morejo srečati. Enostavno si ne morete kaj, da ne bi pomagali vsaki duši ven iz propadanja. Še vedno pa morate vsako dušo toliko spoštovati, da je ne preplavite z življenjskim tokom, preden se življenje te duše le ne odpre, da to sprejme. Vendar pa ji lahko svobodno pošiljate valove ljubezni, življenja in luči, tako da lahko Božja luč, ko ta duša odpre okna, steče vanjo in jo razsvetli. Vedeli boste, da z vsakim, ki se dvigne kot Kristus, tudi človeštvo naredi korak više. Vedeti morate tudi, da imate vse, kar ima Oče, in da imate to zato, da lahko koristite vsem. Vedeti morate, da ko se dvignete in ste v ravnovesju,  dvignete s seboj ves svet. Kajti, ko greste po tej poti, bodo tudi vaši bližnji šli lažje po njej. Imeti morate vero vase in vedite, da je ta vera Bog v vas. Končno morate vedeti, da ste Tempelj Boga, Hiša, ki ni zgrajena z rokami, da ste nesmrtni na Zemlji tako kot na Nebu.

Včasih nas nekateri obtožujejo, da se delamo enake Jezusu. To je zato, ker ne vedo, kaj pomeni biti sodedič. Popolnoma sem prepričan, da ni nikogar med nami, ki bi rekel, da je na istem nivoju razsvetljenja kot je ta veliki Mojster v svoji veliki beli čistosti. To, da smo sodediči, pomeni, da imamo na voljo isto moč, isto stopnjo razumevanja. In še vedno ni nikogar med nami, ki ne bi spoznal polne resnice Jezusove obljube vsem Božjim otrokom, vsem resničnim učencem, da lahko prejmejo polni delež vseh Božanskih sposobnosti, prav kot jih je on. Popolnoma razumemo, kaj je hotel povedati, ko je rekel: “Bodite popolni kot je popoln vaš Oče v Nebesih.” (Mt 5:48) Mnogi so si metali pesek v oči, da ne bodo mogli biti nikoli tako popolni kot Mojster. To so zagovarjali s trditvijo, da je on Božanski in da je zaradi tega lahko izvajal čudeže, ki jih nihče drug ni mogel, in da je glede na to popolnoma brez koristi karkoli poskušati. Pravijo, da niso tukaj na Zemlji opremljeni z ničemer boljšim, spretnejšim ali bolj znanstvenim kot le s človeško močjo volje. Veliki Mojster je jasno pokazal, da je na začetku potrebna človeška volja, da pa kasneje ona ne igra velike vloge, ker je potrebno predvsem božansko razumevanje. Kolikokrat je le dejal: “Spoznajte Resnico in Resnica vas bo osvobodila.” (Jn 8:32)

Rečeno je, da naj človek ne le posluša, temveč tudi živi Božje nauke, ker ko se potopi vanje, se potopi tudi v Bratstvo ljudi. Dela in ne le lepe besede imajo trajno vrednost. Pot k napredku nam je zaprta le zaradi verskih dogem in naših osebnih predsodkov. Prišel je čas, ko moramo izbrati med pripadnostjo veri ali Bratstvu ljudi. Verske dogme so si izmislili ljudje. Vera, ki premika gore, še vedno spi v semenu tega načrta. Višino in veličino si mora človek sam izboriti. Zakon Razsvetljenja je višji zakon Ljubezni, a Ljubezen je Vseobsegajoče Bratstvo.

Vidim, da je vse, kar je potrebno, da se vsakdo vrne praizvoru svoje lastne religije, da odstrani vse napačne razlage in vse samoljubje. Tako bo vsak našel čisto zlato alkemije, Modrost Najvišjega. Kajti obstaja le en Bog – isti Bog je govoril vsem velikim prerokom raznih narodov.”

Če stopite na to Pot in jo razumete z resničnimi in osnovnimi znanstvenimi dejstvi, ki so v osnovi vsega življenja ter jih upoštevate, naredite prvi korak. Pri tem sta razsvetljenje in radost tako visoko nad vsakim dosedanjim doživetjem, da se odločite nadaljevati to Pot. Če se nato dovoli dvomu, strahu, malodušju, da se vmešajo, se vaše napredovanje zaustavi. Borite se v eno in nato v drugo smer. Izgleda vam, kot da ste izgubili temelj in tla. Borba izgleda pretežka za človeška bitja in vse okoli sebe začenjate gledati napake.

Pravite, da vse okoli umirajo Božji otroci ter da v vaši generaciji ni nihče dosegel tega ideala neminljivega, večnega življenja, niti ni dosegel ideala večnega življenja, miru, harmonije in popolnosti, ki je moj ideal. Pravite, da se lahko popolnost doseže šele po smrti. Zato opustite to pot in čez čas ugotovite, da je veliko lažje iti z velikim tokom človeštva v smeri navzdol.

In znova je morala družbena zavest zabeležiti nazadovanje. Še eden, ki je dosegel precejšno duhovno razsvetljenje in razumevanje ter bi lahko uspešno dosegel cilj, je odstopil in družbena zavest je zopet močneje stisnila človeštvo. Rod za rodom se daje temu vse večjo moč. Ali je kaj čudno, da postaja človeška narava vse šibkejša in nemočna; in da vsakdo sledi predhodnike v večnem mlinu, ki tre in gazi? Slepec vodi slepega, vedno in neprestano v kraljestvo pozabe, v veliki metež, kjer se ne potiska le telo v razpadanje in propad, temveč se tudi dušo stre med neustavljivimi mlinskimi kamni človeških predstav in zablod. Če bi le spoznali, kot sem jaz in mnogi drugi, da je veliko lažje razrešiti svoj problem v enem zemeljskem življenju kot pa se vedno znova in znova vračati nazaj in si kopičiti družbeno zavest o dobrem in zlu, ki kmalu postane skorjasta lupina, kateri se dodajajo sloj na sloj v vsakem naslednjem življenju, dokler niso potrebni nadčloveški napori in udarec s kladivom, da se jih razbije ter osvobodi Resnični Jaz.

Dokler ne prebijete te lupine in osvobodite svojega Resničnega Jaza, boste vedno znova potonili v tem vrtincu. Lahko se naprezate, da se toliko dvignete, da vržete bežen pogled preko obzorja “širšega razgleda”, vendar boste tu borbo spet opustili. Vaša miselna jasnost se je povečala, vendar je vaše miselno telo še vedno zaprto v lupini. Spomnite se, da mora piščanec, ki je komaj prebil lupino, nadaljevati s svojim trudom. Popolnoma se mora osvoboditi svoje stare lupine oziroma okolja, preden lahko zraste v novo, ki ga je zaznal in občutil, ko je prebil lupino jajca, iz katerega želi priti.

Zapomni si za vekomaj: »Na kar meditiraš, to postajaš.« In ker vse stvari prihajajo iz Luči, je Luč vrhovna Popolnost, ki vodi vse stvari. Meditacija in čaščenje Luči pripeljeta do razsvetljenja uma.

Posameznik, ki resnično dela in ohranja to, doseže zdravje, moč, red, mir in harmonijo telesa ter uspeh v vsem, kar dela.

 

 


 

Znanje o "Jaz sem" je zaokroženo v sedmih knjigah:

1. “ŽIVLJENJE IN NAUKI MOJSTROV VNEBOVZETJA” 

2. “JAZ SEM, KI SEM” 1. - 6. del (Izbrani nauki Saint Germaina in drugih Vnebovzetih Mojstrov) ...

Naročila knjig:
www.jazsem.net
telefon: 031 554 790

 JAZ SEM

DOMOV

 

 

Ti spisi razodevajo Božjo moč, njeno aktiviranje in uporabo. Svetujem jih tistim, ki so se pripravljeni resno obračati k Bogu in z uresničevanjem Njegovih zakonov celostno očistiti svojo podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo tega, kar tu piše, v posamezniku in njegovem svetu Božje moči dejavnejše. Kdor v skladu s to povečano Dejavnostjo ni pripravljen spremeniti svojega življenja v Božje zakonito življenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi (dušno ali fizično).

Uporaba te Moči je izključna odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti svojih občutkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija sproži ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo dobrobit vsega Življenja – človeškega, živalskega, rastlinskega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega – kajti vse je Bog in največja in prva zapoved se glasi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem!« (Mt. 22:38-39)

»Najvišja zapoved Večnosti je: »Bodite popolni, kot je vaš Oče v Nebesih popoln.« (Mt 5:48) Življenje vas bo vedno znova in znova vračalo v človeško utelešenje, dokler ne izpolnite te Vrhovne zapovedi Življenja. Ko jo udejanjimo, zaživimo ustvarjalno in smo nesmrtni.

Tekom sedanje širitve Luči po Zemlji je nujno, da ohranite železni nadzor nad svojimi občutki, mislimi in besedami, če se želite izogniti stalnim stiskam in izgubam v sebi in svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je zdaj.«

Saint Germain

To opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posvečeno, zato ga tako tudi sprejmite in uporabite.