ZDRAVJEZDRAVJE E-KNJIGEZDRAVJE PREHRANAZDRAVJE ODNOSIZDRAVJE VZGOJATERAPIJE ZDRAVJEZDRAVJE DUHOVNOST

RAZVOJNE NALOGE IN POTREBE

 

Pam Levin je avtorica teorije razvojnih ciklusov, v katerih naj bi ljudje opravili specifične osebnostne razvojne naloge. Daljši ciklusi trajajo 18 let in če določenih razvojnih nalog nismo opravili, oziroma naše razvojne potrebe niso bile zadovoljene, lahko večino teh pod določenimi pogoji nadoknadimo v naslednjem razvojnem ciklusu.

Prve razvojne naloge so postavljene v starostno obdobje nič do šest mesecev. To obdobje lahko imenujemo obdobje »BITI«. Dojenček ima na začetku potrebo po brezpogojnem sprejemanju, da dobi spoznanje, da je on OK in da je svet OK. V tem obdobju otroka ne poskušajmo spreminjati in vzgajati, ampak mu le v največji možni meri omogočimo zadovoljitev njegovih potreb in zagotovimo čim več telesnega stika. Tako bo lahko vstopil v zdravo simbiozo z mamo. Na primer, če dojenček občuti lakoto, ga nahranimo takrat, ko je lačen. Ob lakoti občuti bolečino in v tem obdobju ni sposoben razumeti, da bi bilo primerno počakati ali se hraniti le ob določeni uri, ampak bo to doživel kot lastno neustreznost in ogrožujočo informacijo s strani sveta in bližnjih. Če dojenček ne vstopi v simbiozo, lahko to povzroči razvoj psihopatologije, na primer šizofrenije ali izblikovanja šizoidne osebnostne strukture…

 DRUŽINSKA TERAPIJA

Tudi za določene motnje hranjenja predvidevajo, da so povezane s tem najzgodnejšim obdobjem: na primer otrok se joče, ker potrebuje bližino, starši pa mu namesto tega vsiljujejo »flaško«, ker mislijo, da je lačen ali pa ga želijo le utišati. Obstaja večja verjetnost, da bo kasneje čustveno lakoto in čustvene probleme reševal v pretiranem hranjenju, saj se bo porušila povezava med instinktom in realno potrebo.      

Razvojne potrebe in naloge prvega obdobja:

-         celostna skrb za dojenčka

-         veliko telesnega kontakta

-         negovanje, pestovanje

-         čustven stik in emocionalna povezava.

Drugo razvojno obdobje je od starosti šest mesecev do leta in pol in se imenuje obdobje »POČETI«. V tem obdobju otrok dejavno spoznava svet. Tukaj ga še ne učimo, kaj je nevarno ali nenevarno, saj tega še ni zmožen razumeti. Če mu preveč govorimo »ne«, lahko razvije pasiven odnos do sveta in ne bo naredil nič, ko bi moral reagirati ali kaj narediti. Če ga zastrašimo, ga bo to oviralo v zdravem raziskovanju in spoznavanju okolja. Ne smemo zavirati naravne radovednosti in omogočimo izkusiti tudi neprijetne izkušnje, ki pa ga seveda ne smejo ogroziti. Zato moramo prostor ustrezno zaščititi oziroma pripraviti, da si ne more storiti kaj hujšega. Otroka učimo discipline po starosti leto in pol, saj bo šele takrat sposoben to pravilno razumeti in sprejeti. Trma je od drugega do tretjega leta zdrava, ni pa dobro dovoliti, da jo pretirano uveljavlja (npr. preusmerimo pozornost), da ni vedno po njegovo saj mu drugače lahko postane vedenjski vzorec.

Razvojne potrebe in naloge drugega obdobja:

-         želja po raziskovanju okolja, ne da bi rabil o tem razmišljati

-         razvoj čutnega zavedanja skozi početja, aktivnosti

Tretje razvojno obdobje je od starosti leta in pol do treh let in je imenovano obdobje »ZNANSTVENIK«. To je obdobje, ko se mora naučiti strukture in pričnemo z vnašanjem discipline. V tem obdobju še nima razvite morale, kaj se sme in kaj ne. Postavljamo mu meje, ki jih preizkuša na veliko načinov. Na primer; preizkuša kaj pomeni besedica »ne«.

V tem obdobju ga učimo učinkovitih oblik vedenja. Ob neustreznih reakcijah staršev razvije neustrezne vzorce vedenja. Npr. nauči se, da je agresija učinkovita in dobra, če z njo doseže določene ugodnosti…

Razvojne potrebe in naloge tretjega obdobja:

-         testiranje realnosti

-         zoperstavljanje drugim

-         vzpostavljanje neodvisnosti

-         izražanje nestrinjanja

-         učiti se razmišljati

Naslednje razvojno obdobje od tri do šest let je obdobje »IDENTITETE«. V tem času spoznava, kdo je, kako se obnaša v svetu, kako se drugi odzivajo, ponotranji prepovedi, nevarnosti, do neke mere loči med seboj in drugimi, tudi zmore misliti drugače kot drugi. Oblikuje si stališče, kaj se takšnim kot je on dogaja, kakšna so pravila, oblikuje spolno identiteto, lahko preizkuša identitete, tudi oblačenje oblačil drugega spola. Identitete se mu ne sme vsiljevati. Značilne so igre v zvezi z identiteto, igranje raznih poklicnih vlog. Tudi starši so lahko posledično posredno soočeni s svojo identiteto. V tem obdobju je zelo velika potreba po vrstnikih, saj drugače vsega tega ne more preverjati. Na primer odnos do pospravljanja se izoblikuje v tem obdobju. Če ga tega naučimo do takrat, postane to del njegove identitete in bo pospravljal za seboj. Kasneje se bo še vedno lahko naučil pospravljati, vendar bo potrebno mnogo več truda, da bo pospravljanje postalo del njegove identitete, kar pomeni, da za seboj ne bo pospravljal ali le občasno po dogovoru.

Pred starostjo treh let je lahko daljša ločitev od mame zelo travmatična izkušnja, saj še nima dovolj razvite lastne identitete in ne zmore razumeti, da bo prišla nazaj in da ga ne bo zapustila, zato si razlaga, da je ogrožen njegov obstoj oziroma izpostavljen je grožnji izničenja. Pomembno je, da so starši skupaj z manjšimi otroci, kadar so le ti hospitalizirani ali v podobnih situacijah.

Razvojne potrebe in naloge četrtega obdobja:

-         razločevanje fantazij od realnosti

-         preverjanje spoznavanja realnosti skozi posledice

-         razvijanje moči za vpliv na odnose

Obdobje od šestega do dvanajstega leta je namenjeno učenju in »RAZVIJANJU VEŠČIN«, da je lahko uspešen v socialnem okolju. V tem obdobju se z lahkoto in veseljem učijo vsega novega, na vseh področjih življenja. Starši naj izkoristijo to obdobje in otroka naučijo najrazličnejših veščin, tudi vseh gospodinjskih opravil… Motiviramo ga s pohvalami in mu dajemo potrditve, da zmore. Tudi pričetek organiziranega izobraževalnega procesa je postavljen v to obdobje. V tem obdobju so otroci emocionalno najmanj občutljivi. Celo smrt starša doživijo v tem obdobju manj emocionalno.

Razvojne potrebe in naloge petega obdobja:

-         preizkušanje različnih načinov izvedbe stvari

-         delanje napak, da vidi kaj učinkuje

-         konflikti in soočanje z drugimi, ki počnejo stvari drugače

Od dvanajstega do osemnajstega leta je obdobje »REGENERACIJE«, ko se vse razvojne naloge ponovijo v dvakrat hitrejšem času. Torej od dvanajstega leta se nekaj mesecev ponovno ukvarja z vprašanjem BITI. Njegovo vedenje in funkcioniranje se lahko v celoti spremeni, še posebno, če v najzgodnejšem obdobju te razvojne potrebe niso bile zadovoljene…

Od dvanajstega do osemnajstega leta poleg vseh ostalih razvojnih potreb, ki jih ponovno evalvira, integrira tudi potrebo po samostojnosti in spolnosti.

Razvojne potrebe in naloge tega obdobja:

-         eksperimentiranje s tem kaj pomeni biti seksualen

-         razvijanje lastne življenjske filozofije

-         najti prostor med odraslimi

Naslednje razvojno obdobje, ki se začne pri 19 je obdobje »PREDELAVE«, ko izkuša vse simptome prejšnjih razvojnih faz in doživlja več kot eno razvojno fazo istočasno.

Razvojne potrebe in naloge tega obdobja:

-         razvijanje in ohranjanje odnosov, ki jih potrebujemo za podporo

-         zahtevanje naše moči v odraslosti

-         prenova in izvajanje življenjskega načrta

-         reševanje življenjskih problemov in izzivov.

 

 

 

Zdravljenje s Calivito