Višja stanja zavedanja

Ko smo eno z vso Inteligenco in spoznamo sebe kot resnični del te Inteligence ter dokončno vemo, da je to Veliki Princip, Bog, bomo kmalu zavestno spoznali dejstvo, da vsa inteligenca vsepovsod po Univerzumu dela z nami. Prav tako bomo kmalu spoznali, da inteligenca vseh velikih genijev, prav tako kot tudi majhna miselnost posameznih telesnih celic, deluje z nami v popolni harmoniji in soglasju. To je En Veliki Inteligentni Kozmični Um, s katerim smo v pristni povezavi. Zares, mi smo ta Um; mi smo samozavedanje Univerzuma. Takoj, ko bomo začutili to veliko stvar, nas nič ne bo moglo več ločiti od Boga.

Iz te Univerzalne Zavesti lahko prejmemo vse znanje. Vemo, da lahko vemo vse, brez učenja in brez postopka umovanja. Ni nam treba iti od lekcije do lekcije, niti od točke do točke. Lekcije so potrebne samo, da pridemo v usmeritev, v kateri lahko stopamo dalje v neko misel. Nato postanemo dojemljivi in zaobjamemo proces misli, ki je neustavljiv. Obstaja popoln tok spodbujevalnih misli, ki je neustavljiv in vemo, da nas nič ne more odvrniti od resničnega dosežka. Mi smo del celote in s celoto se gibljemo. Nemogoče je, da bi nam karkoli preprečilo doseči naš cilj. Kapljica vode je šibka, kadar je vzeta iz oceana. Vrnite jo nazaj v ocean in bo močna kot cel ocean. Ni važno, ali nam je to všeč oziroma ali verjamemo v to – to je inteligenten Zakon in mi smo sâmo bistvo tega.

Jedro vse Resnice je Veliki Princip, Bog, vse od Večnosti do Večnosti, pa naj gre za velike resnice ali majhne resnice. Vsaka beseda resnice (mišljena ali govorjena), je del Velike Resnice, Ene Velike Celote, Ene Univerzalne Resnice in mi smo sâmo bistvo tega. Ko spoznamo to enost in smo popolnoma eno z Resnico, imamo celotno Resnico za seboj in naša nepremagljivost raste. Sila oceana je tista, ki je za valom in ki valu daje moč. In prav tako je tudi človek le del Božje moči.

Jedro vse ljubezni je Veliki Princip, Bog. Je jedro vsake naklonjenosti, vsakega gorečega čustva, vsake ljubeče misli, pogleda ali dejanja. Ko ljubimo nesebično, imamo celoten ocean Kozmične Ljubezni za seboj. To, kar se smatra za najmanjše, je največje, ker sega k absolutni popolnosti. Tako je ves Univerzum Ljubezni zavestno z nami. Na Zemlji in v Nebesih ne obstaja večja moč od čiste Ljubezni. Zemlja postane Nebesa. Nebesa so resnični dom človeštva.

Vedite, da je Bog Ustvarjalni Princip, ki teče skozi vas. Osredotočite se na ta princip in ga napolnite z energijo. Nato ga odpošljite s povečanim učinkovitim delovanjem. Dejstvo je, da vedno teče skozi vas in okoli vas, zato lahko okrepite njegovo delovanje, če to delate z vso močjo svojega bitja. Človeško telo je medij, skozi katerega se ta moč preoblikuje in okrepi, tako da lahko izvršuje večja dela ter se uporabi v širšem obsegu.

S tem, ko se ta izžarevanja okrepi in odpošlje naprej, je temu Principu dana veliko večja moč. Tako lahko en sam človek, ki je dosegel svojo polno oblast, premaga svet. Spoznajte, kaj bi milijoni lahko dosegli na ta način.

Bolj, ko uporabljate to Ime, vedoč, da je to Božji Princip, ki ga čvrsto ohranjate v sebi, toliko večja bo stopnja nihanja vašega telesa. Ta nihanja postanejo vzajemna z Božanskimi nihanji (ki jih v sebi nosi beseda BOG) in se odzivajo na njih. Če le enkrat izgovorite besedo BOG s polnim zavedanjem njenega pomena, ne bo vaše telo nikoli več padlo nazaj na stopnjo nihanj na kateri je bilo, preden ste izgovorili besedo BOG. S to mislijo v svojem umu vzemite te stavke v svoje srce. Naj prihajajo iz vaše notranjosti in ne iz nekega zunanjega izvora. Uporabljajte to nekaj časa in opazujte, kako učinkuje. Spomnite se vsakič, kadar mislite na BOGA, da ste vi Božanski Načrt Boga. To niso moje besede, temveč so to vaše besede, ki prihajajo od Kristusa Boga, v vas samih. Imejte v mislih, da je Jezus, človek, postal Kristus, ko je izrazil Luč, ki je čisto življenje ali Bog.

Bog, moj Oče, Božanski Princip, ki teče skozi mene, je vse. JAZ SEM vse to, kar je Bog.

JAZ SEM Kristus Boga, Bog-človek.

Vse, kar je Bog, moj Oče, je na razpolago Bogu-človeku. JAZ SEM ima pravico, da uporabi vso snov. Dejansko Bog Oče v neomejenem obsegu oskrbuje Boga-človeka z vsem, kar potrebuje.

Božji Princip je moj Oče. JAZ SEM Kristus Boga. Oboje v celotni in popolni združenosti. Vse, kar ima Bog, je Kristus Boga.

 

 

 


 

Znanje o "Jaz sem" je zaokroženo v sedmih knjigah:

1. “ŽIVLJENJE IN NAUKI MOJSTROV VNEBOVZETJA”

2. “JAZ SEM, KI SEM” 1. - 6. del (Izbrani nauki Saint Germaina in drugih Vnebovzetih Mojstrov) ...

Naročila knjig:
www.jazsem.net
telefon: 031 554 790

 JAZ SEM

DOMOV

 

 

Ti spisi razodevajo Božjo moč, njeno aktiviranje in uporabo. Svetujem jih tistim, ki so se pripravljeni resno obračati k Bogu in z uresničevanjem Njegovih zakonov celostno očistiti svojo podzavest in zunanjo zavest, saj postanejo z branjem in uporabo tega, kar tu piše, v posamezniku in njegovem svetu Božje moči dejavnejše. Kdor v skladu s to povečano Dejavnostjo ni pripravljen spremeniti svojega življenja v Božje zakonito življenje, lahko prej ali slej zaradi tega zelo trpi (dušno ali fizično).

Uporaba te Moči je izključna odgovornost posameznika. Vsak se mora zavedati celotne odgovornosti svojih občutkov, misli, besed in dejanj. Vsaka akcija sproži ustrezno reakcijo. Zato delujte za najvišjo dobrobit vsega Življenja – človeškega, živalskega, rastlinskega, mineralnega, Zemljinega, vesoljnega – kajti vse je Bog in največja in prva zapoved se glasi: »Ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in z vso dušo in z vsem mišljenjem!« (Mt. 22:38-39)

»Najvišja zapoved Večnosti je: »Bodite popolni, kot je vaš Oče v Nebesih popoln.« (Mt 5:48) Življenje vas bo vedno znova in znova vračalo v človeško utelešenje, dokler ne izpolnite te Vrhovne zapovedi Življenja. Ko jo udejanjimo, zaživimo ustvarjalno in smo nesmrtni.

Tekom sedanje širitve Luči po Zemlji je nujno, da ohranite železni nadzor nad svojimi občutki, mislimi in besedami, če se želite izogniti stalnim stiskam in izgubam v sebi in svojem svetu. Še nikoli v zgodovini planeta ni bilo to tako pomembno kot je zdaj.«

Saint Germain

To opozorilo vzemite zelo resno. To Znanje je posvečeno, zato ga tako tudi sprejmite in uporabite.