ZDRAVJEZDRAVJE E-KNJIGEZDRAVJE PREHRANAZDRAVJE ODNOSIZDRAVJE VZGOJATERAPIJE ZDRAVJEZDRAVJE DUHOVNOST

 

STRUKTURALNI MODEL II. REDA

Pri funkcionalnem modelu, smo razdelili ego stanja glede na to, kako se kažejo v vedenju - torej proces. Sedaj pri strukturalnem modelu II. reda, bomo raziskali kaj ego stanja vsebujejo - torej vsebino.

Vsak od nas ima brezštevilo spominov - misli, občutkov in vedenj shranjenih v svojem spominu (tudi nezavednem). Namen strukturalnega modela drugega reda je razvrstitev teh spominov na uporaben način znotraj našega poznanega okvirja ego stanj. TA praktik uporablja ta model za razvrstitev spominov, misli, občutkov in vedenj določene osebe, na način, da bodo uporabni pri razumevanju osebnosti pri strukturalni analizi.

Kot otroci smo vsi dobivali sporočila od svojih staršev. Za vsako sporočilo, smo si ustvarili določen način razmišljanja o le tem in določene fantazije, ki smo jih oblikovali glede na sporočilo. Imeli smo občutke o sporočilu in sprejeli smo odločitve, kako bomo reagirali. V tem modelu je sporočilo, ki smo ga dobili od naših staršev ali starševske figure shranjeno v St3. Razlog, ki so nam ga dali, zakaj je sporočilo pomembno je shranjeno v O3 in skrivne ali zakrita sporočila so shranjena v Ot3. Naše lastno mišljenje o sporočilu postane cel naše O2 vsebine.

Fantazije ki jih oblikujemo o tem, kaj se zgodi, če ne sledimo tem sporočilom postanejo del St1. Občutki ki jih imamo kot odziv na naše fantazije so shranjeni v Ot1 in naše zgodnje odločitve, kaj bomo storili, prihajajo iz O1.

Nadalje si bomo podrobneje pogledali vsako od teh struktur:

 

STARŠ - (St)

Kot že vemo starševsko ego stanje pomeni cel sklop misli, občutkov in vedenj, ki smo jih kopirali od staršev in starševskih figur. V strukturalnem modelu je vsebina Starša definirana kot set spominov o teh starševskih mislih, občutkih in vedenjih. V formalnem jeziku jih imenujemo introjekti. Intojecirati pomeni podobno kot požreti v celoti namesto prežvečiti in prebaviti. To je tipično kar počnejo otroci pri modeliranju staršev.

Pogosto so to zapoved in definicije o svetu, kot npr.: "Ne dajaj svoje roke v ogenj!", "Krade se ne!", "Svet je lep, slab, dober, zastrašujoč prostor..." Vzporedno s temi besedami gredo spomini in geste, toni in emocije.

V tem modelu najprej razdelimo Starša glede na to od koga smo dobili zapomnjeno sporočilo. Za večino ljudi sta to mati in oče. Včasih so stari starši tudi pomembne figure. Določen del imajo učitelji...

Celotno starševsko ego stanje je izvorno poimenovano St2 v diagramu.

 

STARŠ V STARŠU (St3)

Moj oče je imel celo zbirko rekov in zapovedi, ki jih je introjeciral od svojih staršev. Nekaj teh je prenesel name in jaz sem jih shranil v svojega Starša, vzporedno s tem, kar sem dobil od mame. Na ta način je Starš v Staršu skladišče sporočil, ki se lahko prenašajo več generacij nazaj.

ODRASLI V STARŠU (O3)

Odraslega v Staršu označujemo kot zbir izjav o resničnosti, ki jih je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PSIHOTERAPIJA - TERAPEVTI: http://psihoterapija-svetovanje.com/individualna_psihoterapija.html

Zdravljenje s Svetlobo in psihoterapevtsko svetovanje. Poceni in kvalitetno lektoriranje diplomskih nalog. Pri lektoriranju brezplačen prevod povzetka diplomske naloge. MMS – čudežni mineral