ZDRAVJEZDRAVJE E-KNJIGEZDRAVJE PREHRANAZDRAVJE ODNOSIZDRAVJE VZGOJATERAPIJE ZDRAVJEZDRAVJE DUHOVNOST

 

 

 

                                             

Life Plus - za Vaše zdravje    

           
                            
 
                     
DOMOV SATHYA SAI UČENJE SLIKE SPOROČILA MISEL DNEVA
                         

Sai skupina se ponovno srečuje v Mariboru na Koroški 99 (Duhovno središče Šambala) vsak torek od 18.30 do 20. ure. Prisrčno vabljeni - vstop prost.

1. Delo Sathya Sai Babe 3. Sporočilo Audio
2. Učenje 4. Kratek živjenjepis

 

DELO SATHYA SAI BABE

Sathya Sai Baba je visoko cenjen duhovni voditelj in svetovni učitelj. Njegovo življenje in sporočilo sta spodbuda milijonom ljudi po vsem svetu, ki jih vodi želja po iskanju notranje resnice in duhovno življenje.

Njegovi univerzalni nauki, ki so primerni v vsakem času in za vsak način življenja in po katerih živi tudi sam, navdihujejo iskalce resnice vseh religij sveta. Sathya Sai Baba si v konceptu enosti vseh ver prizadeva, da se to enost udejanja skozi delo v Sai centrih. Spodbuja nas, da postanemo boljši sledilci v svoji religiji. Njegovo delo ni usmerjeno v katero od religij, temveč v spoštovanje in spoznavanje religije, v kateri smo bili vzgojeni.

Sathya Sai Baba je javno predstavil svoje poslanstvo leta 1940, ko je bil star 14 let. Od takrat dalje nenehno spodbuja posameznike, da svoje življenje posvetijo nesebičnemu služenju človeštvu. To služenje lahko uresničuje vsakdo in sicer skozi univerzalne vrednote kot so: resnica (sathyja), pravilno delovanje (dharma), mir (šanti), ljubezen (prema) in nenasilje (ahimsa). O sebi pravi: "Moje življenje je moje sporočilo".

Vsak dan prihaja na stotine ljudi iz skoraj vseh držav sveta v kraj Putaparti na jugu Indije (država Andra Pradeš), kjer je hram (ašram) Sathya Sai Babe. Ašram se imenuje Prašanti Nilajam, kar pomeni 'Hiša najvišjega miru'. Število ljudi iz leta v leto narašča. Kljub temu pa v ašramu poskrbijo za namestitev vsakega obiskovalca.

Sathya Sai Baba se z vsakim človekom poveže neposredno; med njim in tistim, ki je deležen božanskega znanja in izkušenj, ni posrednikov. Več kot 50 let hodi vsak dan med ljudmi in se pogovarja z duhovnimi romarji, ki se v vse večjem štvilu zbirajo okoli njega. Tolažbo in uteho vsem iskrenim iskalcem resnice.

Kot vzgojitelj je dal navdih za nastanek pomembnega univerzitetnega sistema, številnih gimnazij in dvajsetih srednjih šol tehnične smeri v Indiji. Vse šole imajo poleg izjemnega pozitivnega vzgojnega učinka na študente in dijake tudi to značilnost, da so v celoti brezplačne za vse slušatelje ne glede na narodnost, družbeni položaj in podobno.

Sathya Sai Baba je v šole uvedel program izobraževanja v duhu človeških vrednot, po katerem poučujejo univerzalne vrednote, ki jih priznavajo vse religije in vsi filozofski sistemi. Poučevanje v duhu človeških vrednot je kot učni program priznala tudi indijska vlada, zato so ga uvedli v vse osnovne šole v Indiji. Program so predstavili in uvedli tudi v številne javne in zasebne šole po svetu.

Najvišji aspekt njegovih naukov se v Indiji uresničuje preko organizacije za služenje in dobrodelne dejavnosti. Pod okriljem te organizacije se združuje okoli 5000 skupin, ki so prevzele skrb za 6000 najrevnejših vasi, v katerih so uvedli razvojne programe. Ustanovili so tudi tri dobrodelne bolnišnice, obenem pa vzdržujejo okoli 250 klinik, ki delujejo po vsej Indiji. Ustanove za svoje delo ne prejemajo nikakršnega povračila.

Storitve v sodobni Super specialistični bolnišnici, v kateri opravljajo najbolj zahtevne opreacije in presaditve organov, so prav tako brezplačne. Ta bolnišnica se nahaja v bližini ašrama Sathya Sai Babe.

Leta 1994 je Sathya Sai Baba začel uresničevati program za oskrbo s pitno vodo v indijski državi Andra Pradeš. S tem projektom so pitno vodo priskrbeli 700 vasem, položili so okoli 2000 km cevovodov, zgrajenih je bilo 268 nadzemnih rezervoarjev, 124 rezervoarjev na zemlji, 1050 cistern in 200 prečrpališč. Za celoten projekt je bilo porabljeno okoli 70 miljonov ameriških dolarjev.

Velik interes za delo in nauke Sathya Sai Babe se kaže v delovanju okoli 6500 Sai centrov v 140-ih državah po svetu, kjer ljudje v vsakodnevnem življenju uresničujejo njegove nauke. Centri so namenjeni duhovnemu učenju in praktični uporabi tega znanja v vsakdanjem življenju. Njihov osnovni namen je, da posameznika spodbujajo k uresničevanju ideje o bratstvu med vsemi ljudmi in narodi ter sledenju naukom Sathya Sai Babe v vsakdanjem življenju. Zgled uresničevanja njegovih naukov je služenje družbi. Člani Sai centrov sodelujejo v številnih projektih, kot so pomoč lačnim, obiski v bolnišnicah, delo z zapuščenimi otroki, skrb za ostarele itd. Sai centri so mesta, kjer se zbirajo ljudje, ki verjamejo, da s služenjem sočloveku služijo Bogu.

UČENJE SATHYA SAI BABE

Ko je bil star 14 let, je Sathya Sai Baba svojim staršem naznanil, da je prišel na ta svet zaradi poslanstva, da ponovno vspostavi načelo pravičnosti, da spodbudi ljubezen do Boga in služenje sočloveku. Od takrat dalje nenehno poziva vse človeštvo in posameznike v njem naj v svoje življenje vnesejo načelo "Ljubi vse, služi vsem" ter vedno znova poudarja, da je bistvo vseh svetih spisov sporočilo "Vedno pomagaj, nikoli ne prizadeni."

Skozi svoje govore je Sathya Sai Baba človeštvu ponudil neizčrpen verodostojen vir, ocean znanja in vodenja na vseh področjih duhovnega, verskega in k vrednotam usmerjenega življenja. Pogosto poudarja, da ni potrebno izpiti vsega oceana, da bi spoznali njegov okus; da ni potrebno prebrati vseh svetih spisov, da bi živeli v radosti, miru in ljubezni. Dovolj je, da uresničujemo vsaj en vidik duhovnih naukov.

Naslednja načela so le kapljice iz oceana naukov Sathya Sai Babe ter poizkus, da bi povzeli njegovo bistvo:

verjemite v Boga, kajti za vse človeštvo obstaja le en Bog, čeprav ga imenujemo z različnimi imeni;

sledite svoji religiji, svoje vsakdanje življenje pa živite v skladu z nauki o dobrem vedenju in morali;

spoštujte druge religije, kajti nobena med njimi ne zagovarja človekovih negativnih in nižjih lastnosti,

nesebično služite revnim, bolnim in pomoči potrebnim, pri tem pa ne mislite na nagrado ali slavo;

ljubite svojo deželo ter spoštujte njene zakone;

v svojem vsakodnevnem življenju gojite resnico, pravilno delovanje, ljubezen, mir in nenasilje ter te vrednote širite med druge ljudi.

Sathya Sai Baba nas uči petih osnovnih človeških vrednot, s pomočjo katerih človek lahko spremeni sebe, s tem pa tudi ves svet:

Za človeka najbolj vzvišena resnica (sathya) je tista, ki se dotika njegove notranje narave, ta narava pa je duhovna. Človekov duh je resničen, božanski in nespremenljiv del človeškega bitja. Zavest o tem vodi k osvoboditvi od navezanosti na materialne oblike življenja.

Z umirjanjem in brzdanjem uma ter nadzorom nad čutili dosežemo mir (šanti). "Čista ljubezen teče samo iz srca potopljenega v mir", pravi Sathya Sai Baba. Pravi tudi: "Na mir morate gledati kot na resnično ljubezen do Gospoda."

Prava ljubezen (prema) je božanska ljubezen, ki je kot sonce, ki osvetljuje vse in vsakogar. Prava ljubezen ne pričakuje povračila. Samo ljubezen je tista, ki z dajanjem postaja večja in bogatejša. Drugo ime za ljubezen je sočutje in usmiljenje. Sprejemati vse ljudi kot božje otroke, prepoznati v vsakomer in v vsem božji obraz - to je pravi znak resnične ljubezni. Sathya Sai Baba pravi: "Samo ljubezen lahko odkrije božanskost, ki počiva skrita v vseh bitjih. Ljubezen je Bog. Živite v ljubezni. Ljubezen živi, ker daje in odpušča. Postanite to, kar v resnici ste - utelešenje ljubezni."

Kaj pomeni pravilno delovanje (dharma)? Pravilno delovanje je tisto, ki je v skladu z resnico, z lastno resnično naravo. Dela, storjena v poštenosti, iskrenosti, nesebičnosti in enostavnosti duše, pomenijo pravilno delovanje. Če uskladimo svoje delovanje z božjo voljo, to pomeni, da smo v skladu z lastno božansko naravo.

Iz teh štirih vrlin izhaja peta človeška vrlina - nenasilje (ahimsa). Kdor je usmerjen k resnici, deluje pravilno; je umirjen in izpolnjen z ljubeznijo; ne more povzročiti zla in trpljenja nobenemu bitju. Smisel nenasilja je prav v tem: "Nobenemu živemu bitju ne povzroči nikakršne bolečine, niti z mislijo, niti z besedo ali niti z dejanjem."

Delovanje, ki je v skladu s temi človeškimi vrednotami, je nesebično služenje. Pri služenju, katerega cilj ni korist ali slava, se krha ostrina sebičnosti in razvija občutek enosti vseh ljudi, človek pa se približuje Bogu.

"Ko služite človeku, služite Bogu. Roke, ki pomagajo so bolj svete od ustnic, ki molijo."

"Ne bo nam sojeno po veri, ki jo izpovedujemo ali po etiketi, ki jo nosimo, ali po parolah, ki jih razglašamo, temveč po naših delih, v katerih se odraža naša marljivost, požrtvovalnost, poštenost in čistost značaja. Spoznajte 'nebo' v sebi in naenkrat vam bo dano vse, kar želite. Izginila bo vsa beda in bolečina. Povzdignite se nad telo in njegovo okolje, nad um in njegov motiv, nad misli o uspehu in strahu. Velik vzrok za človekovo bolečino je v tem, da se ljudje ne obračajo k sebi, temveč se opirajo na zunanje moči."

Z ljubeznijo, Sri Sathya Sai Baba, 30. 9. 1980

 

ZAČNITE DAN Z LJUBEZNIJO.

PREŽIVITE DAN V LJUBEZNI.

IZPOLNITE DAN Z LJUBEZNIJO.

KONČAJTE DAN Z LJUBEZNIJO.

To je pot k Bogu.

Audio -" love is my form"

 
SPOROČILO SATHYA SAI BABE

Sathya Sai Baba nas spodbuja, da spoznamo, kdo smo. Mi nismo ta um, mi nismo to telo, mi smo večna in nespremenljiva duša (atma), ki začasno naseljuje telo in uporablja um. To, kar v resnici smo, lahko spoznamo in postanemo le tako, da se obrnemo vase z brezmejno vero v Boga in silnim hrepenenjem po spoznanju, kdo je on. Naša vest je odraz večnega duha. Sathya Sai Baba pravi, da je naša vest naš gospodar. Ko ji sledimo, postanejo naše misli, besede in dejanja plemenita, vzvišena in zgledna. Duhovnost pomeni imeti pogum in odločnost, da sledimo naši vesti v vsem in ves čas. Če bomo tako delovali, bomo spoznali, da smo vsi združeni v Bogu, da smo vsi eno in da nas vse povezuje božanska ljubezen.

Ime Sathya Sai Baba je povezano z mnogimi čudeži. Največji od vseh je sprememba, ki se dogaja v srcu in umu milijonov njegovih privržencev. Prišel je med ljudi, da bi jih spomnil na očetovstvo boga in bratstvo med ljudmi. Sai Baba uči:

"Živite v Bogu, živite za Boga in končno, živite v enosti z Bogom, ker boste le tako blesteli v božji slavi." Na ta način opozarja ljudi, naj ne puščajo Boga v svetiščih, cerkvah ali džamijah, temveč naj živijo v popolni zavesti o njegovi stalni prisotnosti.

Sathya Sai Baba ne daje prednosti nobeni posamezni religiji. O tem pravi:

"Nisem prišel, da bi utemeljil novo religijo, temveč, da vsem religijam okrepim korenine."

Ljudje naj postanejo vzornejši kristjani, boljši muslimani ali budisti, da napolnijo svoje cerkve, džamije ali svetišča. Poudarja, da ni potrebno zapustiti svoje vere, če sledimo njegovemu učenju:

"Naj obstajajo različne vere, naj cvetijo, naj se v božjo slavo poje v vseh jezikih in različnih napevih. Bog je eden, le imena, s katerimi ga kličemo, so različna: Jezus, Allah, Buda, Brahman, Rama, Hari, Kali..."

Nauki velikih verskih učiteljev so lahko na videz različni, vendar pa v jedru nosijo isto resnico in iste moralne zakone. Vsi obredi in načini izkazovanja spoštovanja imajo enak namen: dosegati duhovni napredek s prečiščevanjem uma.

Boji in fanatično sovraštvo med pripadniki različnih religij so delo uporniškega in nepokornega ega. V resnici poskušajo vse religije premagati in izkoreniniti zle namere. Zato jih moramo podpreti, ne pa obsojati. Le z razvojem ljubezni se bo človeštvo prepričalo o čisti resnici, o tem, da obstaja le ena kasta, kasta človeštva, in le ena religija, religija ljubezni.

Sathya Sai Baba poudarja, da je mnogo pomembneje slediti disciplini, ki jo predpisujejo različne religije, kot pa slepo verovati v množico filozofskih teorij. Najprej razvijte in učvrstite ljubezen v lastnem domu in družini. Naj postane družina središče skladnega življenja, medsebojnega zaupanja in razumevanja. Človekova dolžnost, da ozavestidušo, ki prebiva v vseh živih bitjih, je sveta dolžnost. Le na ta način bo človek spoznal sorodnost z vsemi ljudmi. To je osnova "bratstva med ljudmi in očetovstva Boga".

"Telo, razum in duša so kot sanje; to, kar resnično ste, je čista bit, zavest, blaženost (sat, čit, ananda). Vi ste Bog celotnega univerzuma, ki ga vzdržujete in ustvarjate. Da bi dosegli svojo brezmejnost, mora uboga, mala, ujeta osebnost oditi. Predajanje Gospodu ne pozna joka ali kakšnega drugega negativnega stanja. V vsem vidite popolnost.

Srce je tisto, ki lahko doseže cilj; sledite svojemu srcu. Neomadeževano srce gleda nad razumom.

Karkoli delate, to deluje na vas same; če delate dobro, boste imeli srečo, če delate slabo, vas bo spremljala nesreča. V vas domuje resnična sreča, v vas je mogočen ocean božanskega napoja. Uzrite ga v sebi, začutite ga, tu je vaš resnični jaz. Vaš resnični jaz ni vaše telo, razum, intelekt, vaši možgani; to ni vaša želja, vaše hrepenenje; to ni stvar hrepenjenja. Vi ste nad vsem tem. Vse to je preprosto le dokaz. Bodite kot cvetoča roža, kot bleščeče zvezde na nebu. To, kar obstaja, je svet, ki vas lahko pripravi do tega, da si zaželite karkoli."

Sathya Sai Baba je prišel, da bi opravil vzvišeno nalogo v bratstvu združiti vse človeštvo v eno družino preko posameznika, ki mu osvetljuje odkrivanje in spoznavanje njegove prave - duhovne narave.

Prišel je, da bi razkril božanskost, ki je osnova vsega vesolja. Prišel je, da bi ljudi poučil in bi tako spoznali skupno božansko dediščino, ki povezuje človeka s človekom. Tako bi se človek lahko osvobodil živalskosti in se povzpel do božanskega, ki je njegov cilj.

"Ljubite in ljubljeni boste. Širite ljubezen, sprejemajte svet z ljubeznijo in sovraštvo ne bo nikoli vaša usoda. Če želite uresničiti Boga, negujte ljubezen. To je lekcija, ki jo vedno učim in v tem je moja skrivnost.

S svojim posvetnim dojemanjem ne morete prodreti v bistvo Boga. Ne morete ga spoznati z domišljijo in inteligenco. Lahko uživate njegov blagoslov, toda ne morete ga pojasniti, niti razložiti. Vaše razlage so samo ugibanja in poizkusi, da bi svoje neznanje 'oblekli' v učene fraze.

V svoje življenje vnesite vsaj malo tistega, kar vas učim; pokažite več bratstva, govorite bolj ljubeznivo in z več samonadzora. Poraze in uspehe doživljajte z enakim mirom. Jaz se vedno zavedam prihodnosti, preteklosti in sedanjosti vsakogar med vami, zato ne odgovarjam vedno z milostjo. Ker vem za preteklost in ozadje vsega, so moji odzivi različni. Vaše bolečine so posledica slabih del v prejšnjih življenjih in zato dopuščam, da se nadaljujejo, pogosto ublažena z majhnimi nadomestki. Ne povzročam ne veselja ne bolečine; vi sami kujete verige, ki vas vežejo.

Jaz sem utelešenje blaženosti. Pridite, vzemite to blaženost, živite v njej in se napolnite z mirom. Vse, kar delam, kaže na nalogo, zaradi katere sem prišel. To je tudi razlaga za čudeže, ki ste jih videli. Da bi zgradili čvrste temelje jezu, so potrebni različni materiali, ker brez njih jez ne bi vzdržal.

Utelešeno prisotnost Boga mora človek za svoje vzpone izkoristiti v raznih oblikah.

Z ljubeznijo in blagoslovi, Sri Sathya Sai Baba

 

ŽIVLJENJE JE IZZIV,

SOOČITE SE ZNJIM!

ŽIVLJENJE JE LJUBEZEN,

LJUBITE GA!

ŽIVLJENJE SO SANJE,

URESNIČITE JIH!

ŽIVLJENJE JE IGRA,

IGRAJTE JO!

 
KRATEK ŽIVLJENJEPIS SATHYA SAI BABE

Sathya Sai Baba se je rodil v vasici Putaparti, v državi Andra Pradeš, v južni Indiji (okoli 160 km od mesta Bangalore). Za mater si je izbral zelo pobožno žensko po imenu Ešvarama (božanska mati), ki je že imela enega sina in dve hčerki. Bila je predana imenu in podobi Sathyanarajane (bog Višnu). Držala se je mnogih strogih pravil, da bi dobila blagoslov Boga in bi se ji rodil še en sin.

Nekega jutra, ko je Ešvarama zajemala vodo iz izvira, se je nenadoma pojavila velika, sijoča modra krogla, ki se je kotalila proti njej in se zlila z njo. To je bil trenutek spočetja, ko si je bil brezoblični božanski princip nadel človeško podobo.

V trenutku božanskega spočetja se je zaslišala glasba (tamburin in boben) v hiši njegovega očeta Radžuja. Ob katerikoli uri dneva ali noči so se samodejno oglašala glasbila. Igrala so nenavadno lepo. Začudeni in prestrašeni starši so se po nasvet zatekli k astrologu, ta pa jim je dejal, da so to zelo ugodna znamenja, da se bo v njihovem domu pojavila zelo dobrohotna 'moč'.

Božanski princip si je za dan svojega prihoda na Zemljo v človeški podobi izbral četrtek, 23. novembra 1926, ob 5. uri zjutraj (ta ura velja v Indiji za najugodnejšo uro bujenja). Otrok se je ob svojem prvem joku oglasil z 'OM, OM, OM' in tudi zvon v Putapartiju je oznanjal začetek novega dne. Rojstvo božanskega otroka je naznanjalo prihod nove dobe.

Dojenčka so položili na rogoznico in ga pokrili z odejo. Kmalu so opazili, da se pod odejo nekaj premika in na veliko začudenje so našli kačo, ki je spominjala na Ananto, kačo boga Višnuja.

To je bil prvi čudež utelešenega Boga. Otroku so dali ime Sathyanarajana, ker je mati častila boga Višnuja. Že kot otrok je Sathya opozarjal, da ni običajen otrok. Ko mu je bilo devet mesecev, je v naročju svoje matere Ešvarame izkazoval svojo božanskost z bleščečo svetlo auro.

Bolj ko je Sathya rasel, več ljubezni je iskazoval do sveta in vsega, kar je na njem. Bil je edini vegetarijanec v družini. Otroke, s katerimi se je družil, je vedno učil, naj žive v nenasilju in resnici. Vedno jih je opozarjal, zato so ga že takrat imeli za učitelja. Že kot otrok je bil brezmejno milosten in ljubezniv. V hišo je vabil siromake in jih hranil, sam pa je ostal brez obroka. Zatrjeval je, da je njegov želodec poln, ker ga nek starec hrani z rižem in mlekom. Kot dokaz je razprostrl svoje nežne roke, da so ljudje lahko z vonjem zaznali duh po nebeški hrani.

V šoli je bil pravi čudežni otrok. Med učenci je bil zelo priljubljen, saj jim je zelo pogosto materializiral (ustvaril iz nič) svinčnike, nalivna peresa, zvezke, beležke, frnikule, sladkarije in sadje; vse to je preprosto vlekel iz prazne torbe. Že takrat je zelo mojstrsko komponiral pesmi v slavo Bogu ter pisal igre z religioznim in moralnim naukom. S svojim prelepim glasom je pel pesmi v slavo Bogu, ob vsem tem pa je bil tudi briljanten učenec. Že ko je bil star šest let, so ga imenovali "tisti, ki pozna Boga -Brahmadžnani". Imel je sposobnost napovedovanja dogodkov daleč v prihodnost, vedel je za preteklost, našel je izgubljene predmete, ljudem je bral misli. S neštetimi čudeži je svojo družino in sovaščane pripravljal, da bi spoznali poslanstvo njegovega prihoda - obnovitev učenja svetih spisov Ved in pravičnega delovanja.

23. maja leta 1940, ko je bil star 14 let, je zbral družino in sosede ter oznanil:

"Jaz sem Sai Baba. Prišel sem, da vas zaščitim pred vsemi težavami. Naj bodo vaši domovi urejeni in vaša srca čista."

Tedaj je zaprosil, naj mu prineso cvetje, ki ga je z enim zamahom razsul po tleh in spregovoril:

"Poglejte, na tleh piše, kdo sem".

V jeziku telugu so cvetni lističi izpisali: 'SAI BABA'. ('Sai' pomeni božanska mati in 'Baba' božanski oče.)

Odločil se je, da bo Putaparti njegov stalni "dom". Dom kot si ga je sam predstavljal, je pri šestnajstih letih v pismu opisal svojemu bratu:

"Nimam posebnega imena, na katerega bi se odzival. Nimam določenega kraja, ki bi mu pripadal. Kakorkoli me boste imenovali, se bom odzval, kjerkoli me boste potrebovali, bom prišel. Potoval bom povsod po svetu. Našli me boste na vsakem centimetru te Zemlje".

Tako je dal vedeti, da je Putaparti le kraj bivanja njegovega fizičnega telesa.

Leta 1949 je na prošnjo privržencev postavil ašram Prašanti Nilajam (ime pomeni 'dom, hiša najvišjega miru'). Tu se zbirajo ljudje, ki mu sledijo. To mesto je postalo glavno središče njegovega javnega delovanja, v katerem se zbirajo ljudje z vsega sveta, vseh kultur in religij, ljudje, ki se želijo poglobiti v resnico, v načelo enosti vsega v vsem.

"Vedno sem z vami. Vaše srce je moj dom, moja hiša je ves svet. Tudi tisti, ki me zanikajo, so moji. Nikdar in nikoli nikogar ne užalite, ker tako žalite mene v njih". 

ZDRAVJE - DOMOV